Ζητά την επιστροφή του στον ενεργό κλήρο 26 χρόνια μετά την αργία του