7.500 Ουκρανοί πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα