Αίτημα ένταξης στην ΕΕ υπέγραψε (και) η πρόεδρος της Μολδαβίας