Ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία απο τον Δήμο Κομοτηνή