Χάρης Γεωργιάδης για τις πολιτικο-οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής στην Ουκρανία στη χώρα μας