Δέσμευση του υπουργού για αύξηση των κονδυλίων για την Κρήτη