Δήμος Καβάλας | Παρουσίαση του νέου λογισμικού της Οικονομικής Υπηρεσίας