Δρ. Ζωή Πανά: Σκέψεις για χαλαρώσεις παρά το ρεκόρ σε κρούσματα και ποσοστό θετικότητας