Εγκαινιάστηκε το πυροσβεστικό κτίριο στο λιμάνι της Καβάλας