Ειδική στρατιωτική ανάλυση Η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από 1 μήνα πολέμου