Εκπαιδευτικός που γύρισε από τη Μαριούπολη στην «Κρήτη Σήμερα»