Εντυπωσιακή η αύξηση των κρητικών εξαγωγών για το 2021