Ερυθρός Σταυρός: Απορρίπτει τις κατηγορίες για αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών στη Ρωσία