«Φάρμα των Ζώων»-30/3/2022: Χιλιάδες φωνές για την Ειρήνη, απέναντι στις επιθέσεις, Ελευθερία Τύπου