Γιάννης Μπαλτζώης, Στασιμότητα στο πεδίο τις τελευταίες μέρες, Αμυντικές θέσεις δημιουργούν οι Ρώσοι