Γιάννης Μπαλτζώης, Τον πόλεμο της προπαγάνδας κερδίζει η Ουκρανία. Ρωσικά κέρδη στο πεδίο των μαχών