Γιάννος Χαραλαμπίδης, Να θυμίσουμε στην Ευρώπη ότι στην Κύπρο έχουμε εισβολή και κατοχή 50 χρόνια