Γιατί η 25η Μαΐου θεωρείται ως “ημέρα της κρίσης” για την οικονομία της Ρωσίας