Γιατί οι ΗΠΑ υιοθετούν τις τουρκικές θέσεις για την εκτέλεση βολών στο Αιγαίο και όχι της Ελλάδας;