Γιώργος Φίλης, Ανάλυση των Εξελίξεων στην Ουκρανία. Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα