Η Άννα Κουκκίδου Προκοπίου για τη μάχη Πούτιν με το χρόνο