Η απάντηση του Δήμου Λευκωσίας για τα “εμπόδια” στη Μακαρίου