Η «Κρήτη Σήμερα» στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας