Καλάμια και φερτά υλικά «πολιορκούν» τις παραλίες στο Μαλεβίζι