Κάμαλα Χάρις: Σε Πολωνία και Ρουμανία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία