Κομπίνα πίσω από τις αποκλίσεις στις τιμές πώλησης των καυσίμων;