Κων. Φίλης: Κενή περιεχομένου η πυρηνική απειλή Πούτιν, ο οποίος αδύνατον να ανατραπεί από τα κάτω