Μεγάλη η κίνηση στα Ιχθυοπωλεία της Καβάλας για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου