Ο Δρ. Καραγιάννης για τη σύσταση χορήγησης τέταρτης δόσης