Ο καθηγητής Κ. Γουργουλιάνης για την εξέλιξη της πανδημίας