Ο Βαρωσιώτης Κ.Κυριάκου αναζητεί τους συμμαθητές του