Ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος για την Μεγάλη Στρατιωτική Άσκηση Ελλάδας ΗΠΑ στην Ξάνθη