Οι αντιδράσεις στη Λάρνακα από τη μεταρρύθμιση της ΤΑ