Οι Χειρισμοί του ΝΑΤΟ στην Μαύρη Θάλασσα – Rafale του Charles de Gaulle σε Ρουμανίας και Βουλγαρία