Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου αγωγού προς την Κίνα έχουν αυξηθεί από τον πόλεμο της Ουκρανίας