Οι συνθήκες διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών στο Πουρνάρα