Οριστική λύση στο ανεπαρκές τηλεοπτικό σήμα σε Καβάλα-Θάσο