Παιδιά από την Ουκρανία θα φέρει ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας