“Πανστρατιά” του ΝΑΤΟ-Κολοσσιαία δύναμη πυρός στη Νορβηγία για την Cold Response 2022