Πάση δυνάμει επίθεση το επόμενο βήμα- Ανάλυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τομέα