Περικλής Νεάρχου, Εκτόνωση στην Ουκρανική κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεννόηση Ρωσίας – ΗΠΑ