Πως επηρεάζονται τα ταχυδρομεία από την ουκρανική κρίση