Ρωσία – Capital control στο συνάλλαγμα: Απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα με πάνω από 10.000 δολάρια