Ρωσία: Kάλυψε το 24,4% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ το 2020