Σκέψεις του Υπουργείου Υγείας για απογευματινά χειρουργεία με αμοιβή στο Ε.Σ.Υ