Στα σύνορα Ουκρανίας ο Μητροπολίτης Ταμασού-«Βλέπεις τον φόβο στα μάτια τους»