“Σταθμός” για την ΕΕ η δημιουργία Ευρωστρατού αρχικής δύναμης 5.000 στρατιωτών