“Στεκόμαστε δίπλα στους Ουκρανούς, πάθαμε τα ίδια το 1974”