Στο πλευρό της Ουκρανίας δηλώνουν οι ηγέτες των χωρών της G7