Στο τραπέζι το όνομα της Αν. Προέδρου του ΔΗΚΟ και τι θέλει το ΑΚΕΛ